Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Värk och smärta

Många som söker sig till Alexanderteknik lärare gör det på grund av någon form av värk.

Smärta kan vara en varningsignal. Alexanderläraren kan visa hur väl och harmoniskt din kropp kan fungera. Detta ökar ditt "sensoriska register" - vilket betyder att medvetenheten om skador och slitage ökar, vilket stärker din egen inre skyddsmekanism.

Istället för att behandla endast enstaka symptom så stärker Alexandertekniken hela kroppens balanssystem, vilket i sin tur ger stöd och styrka för att läka den ursprungliga skadan.

Tekniken är främst förebyggande. Att tillföra praktisk kunskap till vardagslivet, friskvård, idrott eller konstnärliga prestationer ger trygghet, självförtroende och tillfredsställelse och, mycket sannolikt, avsaknad av smärta och skada.

Min undervisning har, bland mycket annat, inkluderat:

  • Att hjälpa en elev att återhämta sig efter en större ridolycka.
  • Att lära en elev att gå igen efter ett benbrott.
  • Flera elever, varav en del musiker, har blivit hjälpta att rehabilitera fingrar som slutat att fungera ordentligt eller domnat.
  • Att hjälpa en elev att återhämta sig efter att ha fått ett bröst bortopererat.
  • Många fall av ospecificerad ryggvärk, där man har behövt lära sig att använda ryggen bättre.
  • Att hjälpa människor att använda handleder och armar bättre för att bli kvitt belastningsskador.
  • Whiplashskador - en elev som varit med om dubbla whiplash-olyckor blev avsevärt mycket bättre.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm