Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Sjukdom:
En biprodukt av Alexanderlektioner är förbättrad andning, matsmältning och blodcirkulation - och därmed en allmänt förbättrad vitalitet. Dessa livsviktiga processer är nämligen förknippade med vår hållning och hur vi rör oss. Det bidrar till att grundlägga en god allmänhälsa och det hjälper oss att återhämta oss snabbare när vi blir sjuka.

Det är ett bevisbart faktum att många människor inte använder sin fulla andningspotential. Deras allmänna vitalitet är därför nedsatt och deras mottaglighet för sjukdomar är större.

Arbetsskador:
Alexandertekniken erbjuder ett nytt tänkande kring dessa frågor genom att se på hur folk vanemässigt använder sin kropp i arbetet. Tekniken visar dem en metod genom vilken de själva kan komma underfund med hur de ska bli bättre, både genom att lösa problem och genom att undvika att problem uppstår till att börja med.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm