Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Skådespelare – på scen och film

"Deklamera nu det där talet så, som jag har deklamerat det för er, lätt och ledigt på tungan ... Såga inte luften för mycket med händerna, så där - utan låt allt ske med sans... Lämpa åtbörden efter orden och orden efter åtbörden, och tänk särskilt på att ni inte överskrider naturens blygsamma lagom." - Hamlet akt III scen II.

Hamlets tal till skådespelarna är precis det som skådespelare strävar efter - uppriktighet, klarhet, slagkraft och enkelhet i uttrycket.

Alexandertekniken är väsentligen en teknik för att förnya undervisningen i kinestesi - det förfinade sinne vi alla har för hur mycket eller hur lite vi ska anstränga oss när vi handlar.

Det började som en röst- och andningsteknik och den används fortfarande för att skapa kraftfulla, pålitliga och uttrycksfulla röster. Men Frederick Matthias Alexander, själv skådespelare, upptäckte snabbt den vitala betydelsen av att förstå förhållandet mellan balans och andning - man kan inte vänta sig att någon som är ihopsjunken eller är stel skall kunna andas riktigt. I sådana fall måste balansen läras in på nytt för att återställa normal andning och röstanvändning.

Genom att undervisa skådespelare i hur deras kroppar är organiserade skapar alexandertekniken länkar mellan de undervisningsområden som de ofta studerar separat - röst, rörelse och skådespelarteknik till exempel. I slutänden måste skådespelaren vara kapabel att sätta samman alla dessa saker i sitt skådespeleri. Alexandertekniken, som arbetar med människans grundläggande balans och funktion, kan därför betraktas som den underliggande teknik som förbinder alla deras färdigheter och gör det möjligt för skådespelarna att använda dem så bra som möjligt. Detta är skälet till att den nu undervisas i många dramaskolor i världen. 

Artikel: Alexander TechniquAlexander_technique_and_actinge and Acting

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm