Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Ryggvärk

I augusti 2008 publicerade The British Medical Journal resultaten från en klinisk undersökning av effekterna av lektioner i Alexanderteknik som behandling mot ryggvärk.

Slutsatsen var att lektioner i Alexanderteknik både var effektivt och kostnadseffektivt.

Alexanderlektioner syftar till att komma åt de underliggande orsaker som ger symptomet ryggvärk - att lära om för att komma ifrån det felaktiga användandet av våra muskler som vi är vana vid. När vi förbättrar våra vanor kommer effekten att bli en allmän förbättring av balansen i sin helhet. Symptom som ryggvärk mildras eller försvinner eftersom allmäntillståndet förbättras.

Detta betyder att eleven kan förvänta sig andra förbättringar utöver att ryggvärken lindras.

Läs artikeln i The British Medical Journal (engelska):
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm