Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Du som använder din röst

En riktig balans i kroppshållningen är grunden för god andning och god röstanvändning.

Alexandertekniken är numera en del av standardläroplanen vid många av världens ledande drama- och musikhögskolor. Undervisningen kan hjälpa röstanvändare att utveckla en större stabilitet (mindre fruktan att förlora rösten), full styrka, omfång och smidighet.

Professionella sångare och talare skickas regelbundet till alexanderlärare för att få hjälp med att avlägsna saker som knutor eller för att rätta till problem med andningen.

Alexandertekniken skiljer sig från de flesta andra områden genom att ifrågasätta vad röstanvändaren gör på en omedveten vanenivå, vilket kan tänkas inverka på den medfödda dugligheten hos röst- och andningsmekanismerna. Tekniken erbjuder en metodisk väg att upphäva denna inverkan och därmed ge den medfödda rösten möjlighet att komma till sin rätt. Denna insats leder till en frigörelse av röstanvändarens individuella karaktärsegenskaper och kvaliteter.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm