Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Ridning

En god sits är grunden för ridkonsten. Genom lektioner i Alexanderteknik kan ryttare lära sig hur en god hållning hjälper dem att frigöra armar och ben, så att de kan ge både tydliga och subtila signaler till hästen. Detta måste praktiseras i alla gångarter, vilket ställer höga krav på ryttarens hållning. Genom att skaffa sig en god sits strävar ryttaren efter att i så liten grad som möjligt hindra hästens rörelser.

Hästar är extremt känsliga djur. De uppfattar och svarar på allt som ryttaren kommunicerar. Det gäller även ryttarens problem med hållningen och dess osäkerheter. På lång sikt kan detta till och med göra att man åsamkar hästen skador. Genom en välintegrerad sits kan ryttaren hjälpa hästen att vara integrerad och frisk. Det främjar också lugn och villighet.

För mer information i ämnet läs: Riding and the Alexander Technique” av Daniel Pevsner F.B.H.S (engelska).

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm