Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Parkinsons sjukdom

I Storbritannien rekommenderar numera The National Institute for Clinical Excellence personer med Parkinsons sjukdom undervisning i alexanderteknik för att fördröja behovet av högre doser läkemedel och för att förbättra den allmänna livskvaliten för patienten.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm