Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Musiker

Alla musiker hoppas att få genomföra en musikalisk karriär utan skador. Det finns dock många som kämpar med irriterande besvär och hämmande plågor och tar läkemedel för att kunna vara verksamma. Andra ådrar sig skador som hotar deras karriär.

Tyvärr är det ofta först när deras karriär är hotad som de hittar vägen till alexanderläraren.

Vid många musikhögskolor runt om i världen är Alexandertekniken en del av grundträningen. Det ger den praktiska erfarenhet som musikeleven behöver för att förhindra att en sådan situation uppstår.

Men det handlar om långt mycket mer än att forebygga karriärhotande skador.

Kvalitén hos det ljud som skapas i ett instrument och klangen i en sångröst påverkas, till det bättre eller sämre, av kvalitén i musikernas använding av sina kroppar då de spelar sitt instrument eller sjunger. Detta förhållande mellan dem själva och deras instrument är utomordentligt subtilt.

Alexandertekniken är en metod för att binda samman förståelsen för och utövandet av en sådan förfining i mänsklig balans. 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm