Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Mental hälsa

Redan år 1931 skrev Alexander: "det är omöjligt att skilja på 'psykisk' och 'fysisk' i någon form av mänsklig aktivitet". Denna uppfattning är allmänt accepterad nu för tiden även om mycket fortfarande återstår att lära om vad det innebär i praktiken.

Alexandertekniken handlar till en del om att på nytt undervisa om vår kinestesi - det medfödda sinne vi har för hur mycket eller hur lite ansträngning det krävs för varje aktivitet i livet.

Om vi friare och lättare kan utföra våra dagliga aktiviteter, däri inräknat hanteringen av stress från arbete, så bidrar vi stort till vår egen lycka, vår trygghet och vårt välbefinnande.

Våra invärtes organ består av en mängd mjuk vävnad och kärl genom vilka det flyter vätskor. De prestationer som vi utför med våra muskler inverkar på om blodet strömmar fritt, om föda spjälkas, luft kommer in och går ut som den ska - dessa vävnader måste få stöd av muskler men inte så mycket att de bokstavligen blir klämda. Detta bidrar naturligtvis stort till vår psykiska och fysiska status och känsla av välbefinnande.

En förlust av tillfredsställande stöd i kroppshållningen kan vara förknippad med:

  • personlig osäkerhet och nervositet.
  • brist på motståndskraft.
  • matthet - låga energinivåer beroende på svag andningskapacitet.
  • emotionell irritabilitet - beroende på invärtes muskelspänningar.

 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm