Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Kiropraktik och osteopati

Kiropraktiker och osteopater brukar ofta säga till sina patienter att de måste börja träna så att en justering eller manipulation upprätthålls, för att förhindra att symptomen återkommer.

I det läget är det nuförtiden ganska vanligt att patienter hänvisas till behöriga Alexandertekniklärare. Det beror på att orsaken till problemet, eller åtminstone en bidragande orsak, ofta består i det omedvetet vanemässiga sätt på vilket patienterna använder sina kroppar.

Alla träningsprogram riskerar att göra situationen värre - om patienternas sätt att använda sina kroppar är felaktigt. När felaktiga vanor väl har etablerats, kan de orsaka förslitningar och faktiskt frambringa de symptom som behandlas. Om patienten inte tar itu med sina felaktiga vanor, blir han inte kvitt problemet, och symptomen återvänder.

Alexanderlärarens arbete blir då att leda sina elever (att lära om är vad som behövs) till upplevelsen av ett mer effektivt användningssätt av sina kroppar och att upprepa denna upplevelse till dess att en ny och bättre vana har etablerats. Då försvinner oönskade symptom eftersom inte den gamla vanan frambringar dem.

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm