Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Barn

Alexandertekniken är i första hand en preventiv teknik och därför borde vi, logiskt sett, undervisa våra barn. Men innan barnen kan undervisas måste de vuxna lära sig, och dessa kommer vanligtvis för att få Alexanderlektioner först när någonting redan har gått snett - då de upplever någon form av smärta eller annat obehag.

Tekniken är av det praktiska slaget - den kan prövas och testas och förstås i praktiken. Denna typ av praktisk undervisning hjälper den vuxna att bättre förstå sig själv och på det sättet bli mer av en expert på sina barns behov och växande.

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm