Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Om du är intresserad av vad som händer under alexanderlektioner.

Många tycker att tillvägagångssättet under en alexanderlektion är ovanligt, för att inte säga förvirrande och inte liknar något de upplevt tidigare; en förklaring kan därför behövas. I huvuddrag kan man säga följande:

  • Du ombeds inte att göra något eller utföra övningar. I stället ber läraren dig låta honom/henne visa dig.
  • Detta är för att kunna ta itu med problemet med vanor - det vi redan gör - som kan ha bidragit till eller gett upphov till ens besvär. Oftast blir vanor omedvetna, vi vet knappt om dem förrän vi får ont.
  • Om smärta eller liknande har förvärrats vid träning eller kommit tillbaka trots behandling – då kan orsaken vara det omedvetet vanemässiga sättet man gör saker på.
  • Du kanske kommer till lektionen på grund av smärta i arm eller rygg. Läraren leder dig i att röra armen eller använda ryggen med en grad av lätthet och frihet som i själva verket är mer naturlig för oss människor. Det hela är nästan oundvikligen nytt - utanför din vana -  och allra först kommer det därför förmodligen att kännas omöjligt att göra om det på egen hand. Förtrogenhet kommer med upprepning. Det är lärarens jobb att se till att du hittar den här förbättringen inom dig själv så att du på så vis lär genom erfarenhet.
  • Under lektionerna försöker läraren demonstrera lätthet och frihet, god andning och god organisation i kroppens alla delar under aktivitet med avsikt att dessa erfarenheter ska hjälpa dig att tänka på dig själv på ett annorlunda och kunnigare sätt utanför lektionerna - det blir fullt naturligt att föredra den förbättring man har upplevt under lektionerna.
     

Alexanderlärare behöver skicklighet och erfarenhet för att kunna hjälpa sina elever. Lärarutbildningen är treårig, heltid, på auktoriserad skola. Läraren kan undervisa utifrån det faktum att de själva haft nytta av att använda Alexandertekniken. De för vidare den erfarenheten till sina elever. 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm