Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Lärarutbildning är stängt tills vidare

Efter att ha undervisat i många år fick jag 1997 behörighet av The Society of Teachers of Alexander Technique* (Storbritannien) och 2009 behörighet av Alexander Technique Education** (Australien) att undervisa andra att bli alexanderlärare.

Det behovs minst 1600 timmar under en period av minst tre år för att bli auktoriserad lärare i alexanderteknik.

Denna utbildning tog emot sina första studenter år 2000 och är hittills den enda i sitt slag i Sverige.

Studenter har kommit från Sverige, Finland, Österrike, Irland, Israel och England.

Åtminstone 80% av undervisningen är praktisk och avser att höja standarden på studenternas behärskning av tekniken för sin egen skull, tills de kommer till den punkt då de framgångsrikt kan vägleda andra. Den övriga undervisningen ägnas åt att studera böcker skrivna av Frederick Matthias Alexander, Walter Carrington, professor Raymond Dart med flera, liksom åt grundläggande anatomi (med Alexanderlärare Barbro Hallmark).

Utbildningen är öppen för vem som helst över tjugo år (även om det är ovanligt att man antar någon så ung). Det viktigaste kravet är att den ansökande skall ha gått en serie privata lektioner för en auktoriserad alexanderlärare. Den som är intresserad av lärarutbildningen får vanligtvis en inbjudan till en intervju och får tillbringa en dag i skolan.

Skolan kan inte garantera arbete men intresset för tekniken är växande i Sverige eftersom dess nytta har demonstrerats för allmänheten.

Hör gärna av dig för information om studietider, kursinnehåll, avgifter eller anmälan.
Ring 08-6519552 eller skicka ett e-mail till info@stevenhallmark.com

Länkar:
* The Society of Teachers of Alexander Technique - http://www.stat.org.uk
**
Alexander Technique Education - http://www.ate.org.au

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm