Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Steven Hallmark

Medlem i Alexander Technique Education* (Australien).

Rektor för Stockholm Alexander Teacher Training sedan 2000.

Utbildad vid the Constructive Teaching Centre (1980-83) och London Academy of Music and Dramatic Art (1970-73).

Jag har undervisat alexanderteknik för privatelever av alla de slag sedan 1983.

Jag har arbetat som alexanderlärare vid:
Norges statliga dramaskola. Oslo.
Scenstudion, Stockholm.
Royal Scottish Academy of Music and Drama, Glasgow.
Sibeliusakademin, Helsingfors.
Kurser i alexanderlärarutbildning i England, Danmark, Finland, Australien och Belgien.

Länkar:
* Alexander Technique Education - http://www.ate.org.au

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm