Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Frederick Matthias Alexander (1869 - 1955) var recitatör till yrket. När han drabbades av att förlora sin röst, diagnosticerat som "irritation av halsens slemhinnor" var hans karriär allvarligt hotad. Han fick föga hjälp av den behandling som erbjöds vid den tiden. Han ställde sig själv frågan "Gör jag något som jag inte borde göra när jag använder min röst?". Detta föranledde år av studier och observationer av sig själv, vilket han senare beskrev i en av sina tre böcker "The Use of the Self".

Slutligen tillfrisknande han och kunde återvända till scenen. Hans medaktörer ville få veta hur han hade kommit att få sin andning och sina röstresurser under så god kontroll, och på det sättet började hans karriär som undervisare. Medicinare lade snart märke till hans arbete och han blev först känd som "andningsmannen". Bland annat var han med och hjälpte människor som hade utvecklat tuberkulos, något som var mycket vanlig vid den tiden. Men snart stod det klart, som ett resultat av hans insikt om behovet av en riktig användning av kroppshållningens mekanismer för andningen, att han hade upptäckt en metod för att åter lära in kinestesi. Kinestesi, eller proprioception, är förmågan att känna hur stor eller liten ansträngning som krävs i en aktivitet, liksom andra viktiga fundamentala upptäckter när det gäller människans sätt att fungera. En grupp läkare föreslog att han skulle resa till London för att fortsätta sin verksamhet och han kom dit 1904 med deras rekommendationsbrev. Där stannade han till sin död 1955, med undantag för krigsåren då han arbetade i USA.

Alexandertekniken har blivit erkänd och bekräftad av bland andra Sir Charles Sherrington (”neurofysiologins fader”), Professor John Dewey (amerikansk pedagog och filosof), Professor Raymond Dart (anatomiprofessor och upptäckare av Australopithecus africanus), Professor Niklaas Tinbergen (etolog - som ägnade en stor del av sitt tal vid mottagandet av nobelpriset 1973 åt att berätta om sina erfarenheter av Alexanderlektioner), samt professor T.D.M. Roberts (expert på människans balans).

Undervisning i Alexanderteknik är ett relativt nytt yrkesområde. Trots att Alexander själv började undervisa redan 1895, så utbildade han inga andra lärare förrän på 1930-talet. I början av 1970-talet fanns det endast omkring 60 lärare i hela världen, nu är det flera hundra.

Tekniken har undervisats i Sverige sedan 1978. År 2000 öppnades den första svenska lärarutbildningen i Stockholm. Hittills har 13 av de cirka 20 lärare som arbetar i olika delar av Sverige utbildats vid den.

Referenser:

John Dewey and Frederick Matthias Alexander (engelsk text)

B.H.S. INSTRUCTORS CONVENTION 1984 (engelsk text)

Alexander Technique Education Inc. (engelsk text)

Alexander in the workplace (engelsk text)

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm