Vad är det? Vad elever har sagt För vem? Lärarutbildning Steven Hallmark Historia & Referenser English

Alexanderteknik är en unik metod för självhjälp.

För att förebygga.

Många som tar lektioner i Alexanderteknik ser det som en investering för framtiden - de vill undvika de ryggproblem, stress, mentala och emotionella problem som drabbar så många och som kostar så mycket.

Denna teknik har i åratal varit en grundläggande del av kursplanen i de viktigare skådespelar- dans- och musikerutbildningarna runt om i världen. Där hjälper den studenter att utveckla sin artistiska potential utan att drabbas av skador.

För rehabilitering.

Behovet av att tänka förebyggande har vuxit i och med att kostnaderna för behandlingar har stigit. Men fortfarande är det många som inte gör något förrän problem uppstår i form av värk eller handikapp. Detta beror troligtvis på att vi inte känner till vad vi kan göra för att förhindra att problemen uppstår.

Dessa problem är ofta symptom på felaktiga vanor i vårt dagliga liv. Genom Alexandertekniken får vi möjlighet att återuppleva hur väl våra kroppar kan fungera. Denna upplevelse kan lära oss att ändra skadliga vanor - vanor som under ett helt liv har blivit normala för oss.

För att verkligen förstå alexandertekniken behöver du uppleva den.
>>Klicka här för att ansöka om en gratis provlektion<<

>>Vad händer under en Alexanderlektion?<<

 
Steven Hallmark
är medlem av ”Alexander Technique Education” (www.ate.org.au). Han har varit Alexanderlärare sedan 1983 och har utbildat Alexanderlärare sedan 2000.
 

Steven Hallmark info@stevenhallmark.com 08-651 95 52
Drottningholmsvägen 19 1tr, 112 42 Stockholm